Indien u de Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Klarenbeek een warm hart toedraagt zodat het kerkgebouw voor de volgende generatie behouden kan blijven, kunt u donateur worden door maandelijks of jaarlijks een financiële bijdrage te doen. Dit kan d.m.v. een machtiging en/of uw financiële bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL 40 INGB 0006 8681 61 of NL 17 RABO 0308 0826 13. U kunt hiervoor ook contact opnemen via de mail van de penningmeester penningmeester@hetboshuisklarenbeek.nl of bij een van de bestuursleden van de stichting. De opbrengsten van onze activiteiten komen volledig ten goede aan de instandhouding van het gebouw.

Belastingvoordeel giften en legaten

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze organisatie de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op het gebied van kunst, cultureel  en erfgoed. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Door het invullen van onderstaande machtiging kunt u direct donateur worden. Uiteraard kunt u dit ten allen tijden zelf stopzetten.

    Periode bijdrage*
    MaandelijksJaarlijks

    Deze site is beschermd met reCAPTCHA en Google’s Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.