In 1847 ging een lang gekoesterde wens van koperfabrikant Krepel in vervulling. Eindelijk had hij toestemming van de koning en – nog belangrijker – van de aartspriester van Gelderland om bij zijn fabriek een kerk te bouwen voor zijn familie en zijn arbeiders.

De kerk zou functioneren als bijkerk van de toenmalige statie Ter Horst-Eerbeek. Een kapelaan kwam per paard uit Loenen voor de zondagse mis. 

Zo’n tachtig jaar deed de kerk dienst, tot hij te klein werd. Bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1855 werd Klarenbeek een zelfstandige parochie met een eigen kerkbestuur.

In 1930 verrees het huidige gebouw. Architect Clemens Hardeman stond voor het ontwerp. De firma Brock en Kerkhof uit Enter nam de bouw van de kerk en de verbouwing van de pastorie voor zijn rekening, voor een som van f. 72.300,-. De “oude kerk” werd van zijn toren ontdaan en was nog tot in de jaren ’70 in gebruik als parochiehuis.

In 2015 vond de laatste eucharistieviering plaats, waarna de kerk aan de eredienst werd onttrokken. De culturele, maatschappelijke en sociale functie van het gebouw bleef behouden voor Klarenbeek en wijde omgeving.