INFORMATIE

INFORMATIE2018-11-14T09:16:17+00:00

Het Boshuis Nieuws
Jaargang 3 Nummer 2 Oktober 2018

Van de bestuurstafel:
Het is alweer enige maanden geleden dat u de vorige nieuwsbrief onder ogen kreeg.
Intussen hebben we niet stil gezeten. Er hebben in Het Boshuis diverse activiteiten en evenementen plaats gevonden zoals o.a. een optreden van het Oosterhuuzens dialectkoor en Mondolia. Er waren enkele huwelijksvoltrekkingen en diverse uitvaarten al dan niet gecombineerd met een condoleance of koffietafel. Allemaal activiteiten begeleid en verzorgd door onze vrijwilligers.
Intussen is een nieuwe materialenberging gebouwd achter Het Boshuis. Hier was grote behoefte aan omdat de diverse evenementen en bijeenkomsten vragen om steeds wisselende inrichting van de ruimten. Daarvoor is ruimte nodig om materialen tijdelijk op te slaan. De nieuwe bergruimte voorziet in deze behoefte. De berging is geheel gebouwd door vrijwilligers. De vloer is afsluitend voorzien van een stofvrije coating. Deze coating is geheel gesponsord door een bedrijf die een directe relatie heeft met een van onze beheerders, waarvoor veel dank.
De kroonluchter welke voor in de De Kastanje hing, is verplaatst naar het midden en tevens hoger opgehangen. Hierdoor zijn er aanmerkelijk meer mogelijkheden voor presentaties met filmbeelden of via een beamer.
Aan de buitenzijde wordt op dit moment gewerkt aan het onderhouden van het schilderwerk. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een extern schildersbedrijf. De realisatie is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de gemeente Voorst en de provincie Gelderland.
Verderop leest u meer over de nieuwe geluidsinstallatie waarover we nu beschikken. Hierbij worden we gesteund door de commissie van de oudijzer actie welke momenteel loopt ten gunste van Het Boshuis. Ook een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds is bestemd voor deze investering
Voorbereidend wordt gewerkt aan het vervangen van de huidige verlichting door Ledverlichting en zijn we ons aan het oriënteren op meer mogelijkheden van duurzaamheid en daaraan gekoppelde subsidies.
Kortom, er is voldoende werk aan de winkel. Gelukkig mogen we steeds weer een beroep doen op onze vrijwilligers. Dit maakt dat we dit alles kunnen realiseren. Voor de vele werkzaamheden zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als u hier iets voor voelt kom dan eens kijken en/of maak een praatje met een van de bestuursleden.
Financiën en gebruik van Het Boshuis
Vorig jaar hebben we financieel een gunstig jaar gehad. We hebben regelmatig reserveringen voor alle ruimtes. De familiekamer blijft goed gebruikt. Maar we moeten ons gelukkig prijzen dat de inkomsten uit donateurs gelukkig gelijk is gebleven ten opzichte van 2016. Mede door de steun van de donateurs kunnen we financieel gezond blijven.
Hieronder volgen de voornaamste posten in onze jaarrekening:
Ontvangsten: Donateurs: € 12.976, –; Verhuur: € 24,187, –; Catering: € 5.331, –; Andere inkomsten: € 4,878,–
Uitgaven: Onderhoud: € 4.014, –; Energielasten: € 9.815,– Verzekeringen: € 3,811,–; Verbouwingskosten: € 11,745,–; Abonnementen: € 1.462,–; representatiekosten: € 1.020,–; administratiekosten: € 879,– Aanschaf stoelen € 10.000,–; aanschaf afwasmachine: € 3.450,–.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geluidsinstallatie:
In de maand september heeft het bedrijf Factor Pro Audio een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd. Dit is voor ons een hele forse investering van plm. € 25.000, –. Om dit nu al aan te kunnen schaffen hebben we een tijdelijke financier kunnen vinden. Zoals bekend is de opbrengst van de oudijzer actie dit keer voor de gedeeltelijke bekostiging van deze installatie. Deze actie heeft tot nu toe al ruim € 6000, — opgebracht. Dit is natuurlijk al een heel mooi bedrag. Verder hebben we een bedrag toegezegd gekregen van het Prins Bernard Cultuurfonds van € 2500, –.
Pannenkoekenfietstocht:
Zondag 26 augustus jl. hebben wij samen met de afdeling handbal van de SC Klarenbeek deze tocht voor het eerst mogen organiseren. Zoals bekend hebben we de organisatie overgenomen van de buurtvereniging van de Oudhuizerstraat, die deze tochten 25 keer hebben gehouden. Het is een hele tour om alles erom heen te organiseren en in goede banen te leiden, maar we kunnen terugkijken op een geslaagd en goed georganiseerd evenement. De samenwerking tussen de vrijwilligers van Het Boshuis en de afdeling handbal van de SCK was voortreffelijk en we gaan volgend jaar voor de 2e maal de tocht houden. Deze zal zijn op zondag 25 augustus 2019. Zet deze datum maar vast in de agenda. Het aantal deelnemers was plm. 320 en de netto-opbrengst ruim € 1000, –. Een goed begin voor de 1e keer. De opbrengst komt voor de helft ten goede aan de afdeling handbal en de andere helft voor Het Boshuis.
Donatiefonds van de Rabobank:
Op 8 oktober jl. hebben we bericht ontvangen van de Rabobank dat wij via het Donatiefonds van de Rabobank Apeldoorn en omgeving een bedrag tegemoet kunnen zien van € 2650, –. Dit bedrag zal bestemd worden voor de aanschaf van polo’s en jassen voor onze vrijwilligers. Op deze wijze zullen onze vrijwilligers tijdens evenementen en andere bijeenkomsten goed herkenbaar zijn. We bedanken de Rabobank natuurlijk voor deze mooie toekenning en dank aan hen die zich hiervoor hebben ingespannen.
Website:
Onlangs hebben we een nieuwe Website in gebruik genomen. U kunt hier alle informatie vinden van Het Boshuis en tevens het laatste nieuws. Ook hebben de bestuurders en de beheerders nieuwe mailadressen. De voorzitter is te bereiken via voorzitter@hetboshuisklarenbeek.nl; de secretaris: secretaris@hetboshuisklarenbeek.nl; de penningmeester: penningmeester@hetboshuisklarenbeek.nl en de beheerders: beheerder@hetboshuisklarenbeek.nl.
Kijk ook eens op onze pagina van facebook. Hier worden ook regelmatig nieuwsfeiten vermeld en nu o.a. over de muziekavond van 24 november a.s. De evenementencommissie is erg blij en ingenomen met een aanvulling van een viertal enthousiaste dames die de organisatie bij de “Dance Classic Show’ met medewerking van band BOULEVARD op die dag op zich heeft genomen. Kaarten hiervoor zijn al in de voorverkoop beschikbaar: in Klarenbeek bij Wolters en Plus Imanse.
Kalender tot eind 2018
09 november Georgisch koor 16 december: Oecumenische Kerstsamenzang
24 november Muziekavond 19 december: Shantykoor de Trossen Los
08 december Kerstmusical 21 december: Kerstviering Daniel de Brouwerschool
09 december Kerstmusical

Het Boshuis Nieuws per e-mail
Het Boshuis Nieuws wordt verspreid als inlegvel bij de Nieuwsbrief van de R.K. Geloofsgemeenschap, Op Streek van de PKN-streekgemeente of per post.
Met name die mensen die Het Boshuis Nieuws per post ontvangen en mensen die geen Nieuwsbrief of Op Streek ontvangen, willen wij verzoeken kenbaar te maken Het Boshuis Nieuws per e-mail te ontvangen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar: secretaris@hetboshuisklarenbeek.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking.